Política de Privacitat

A INDUCTREMP, SL ens preocupem per la privacitat i la transparència.

Qui és el responsable de l'tractament de les seves dades?

INDUCTREMP, SL.

B08716185.

C/ ISIDRE NONELL, 6 – 08911 – BADALONA – BARCELONA.

934641762.

info@icrm.es.

A continuació, li vam indicar en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Tractament de les dades de clients

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A INDUCTREMP, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

1. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i, si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

2. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

· Execució d'un contracte: gestió fiscal, comptable i administrativa de clients. (GDPR art. 6.1.b).

· Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica. (Tenint en compte el RGPD 47, LSSICE art. 21.2).

3. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

· Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).

· Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

4. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

5. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en INDUCTREMP, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, INDUCTREMP, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a la direcció de l'responsable de l'tractament

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim de l'responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

6. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en INDUCTREMP, SL procedeixen de la persona interessada.

Les categories de dades que es tracten són:

· Dades identificatives.

· Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de potencials clients i contactes web

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A INDUCTREMP, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió de potencials clients que s'han interessat sobre els nostres productes i / o serveis, així com altres contactes comercials. Enviament de comunicacions comercials inclusivament per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

· Execució d'un contracte: Gestió de potencials clients que s'han interessat sobre els nostres productes i / o serveis. (RGPD, art. 6.1.b, LSSICE art.21).

· Consentiment de linteressat: Enviar comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a).

· Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, GDPR art. 6.1.f).

4. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

5. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en INDUCTREMP, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, INDUCTREMP, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a la direcció de l'responsable de l'tractament

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim de l'responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en INDUCTREMP, SL procedeixen de la persona interessada.

Les categories de dades que es tracten són:

· Dades identificatives.

· Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A INDUCTREMP, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l'última interacció.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

· Execució d'un contracte: Gestió dels Currículum Vitae lliurats pel candidat per realitzar els processos de selecció de personal per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (GDPR art. 6.1.b).

4. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

5. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en INDUCTREMP, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, INDUCTREMP, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a la direcció de l'responsable de l'tractament

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim de l'responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en INDUCTREMP, SL procedeixen de la persona interessada.

Les categories de dades que es tracten són:

· Dades identificatives.

· Adreces postals i electròniques.

· Informació comercial.

Tractament de les dades de proveïdors

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A INDUCTREMP, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió fiscal, comptable i administrativa de proveïdors així com les dades de contacte professionals. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i, si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

· Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats. (GDPR art. 6.1.b).

· Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals. (LOPDGDD art.19, GDPR art. 6.1.f).

4. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

· Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).

· Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents (requisit contractual).

5. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en INDUCTREMP, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, INDUCTREMP, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a la direcció de l'responsable de l'tractament

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim de l'responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en INDUCTREMP, SL procedeixen de la persona interessada.

Les categories de dades que es tracten són:

· Dades identificatives.

· Adreces postals i electròniques.

· Informació comercial.

· Dades econòmiques.